Retourneren

NL (ENGLISH DOWN BELOW)

U heeft het recht om te retourneren / ruilen (onder voorbehoud van inventarisatie), binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen van de oorspronkelijke bestelling.

Retourzendingen/wijzigingen worden geaccepteerd, met uitzondering van:

 Retourzendingen met betrekking tot beschadigde schoenendozen komen te  vervallen.
 Retourzendingen van vervangende dozen komen te vervallen.
 Retourzendingen van speciale artikelen, zoals pre-orders, enz. komen te vervallen. Alle verkopen zijn definitief.

De klant heeft het recht om te retourneren of te ruilen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. De klant heeft het recht om de verpakking te openen en de inhoud te controleren. Alle producten dienen in originele en ongebruikte staat te worden geretourneerd. Indien sporen van gebruik zichtbaar zijn, worden retourzendingen ongeldig verklaard.
  2.Het product moet in originele en gloednieuwe staat zijn, inclusief labels,  doos en extra’s indien van toepassing.

Als u een product wilt retourneren/ruilen, volg dan deze stappen:

 1. Controleer of u het recht heeft om te retourneren.
  2.Stuur een retour request naar support@excellentsneakers.com inclusief je ordernummer.
  3. Stuur het pakket  na goedkeuring ‘double boxed’ & goed verpakt via aangetekende post.
  4. Bewaar het trackingbewijs.

Excellent Sneakers is niet verantwoordelijk voor verlies, noch beschadiging tijdens de verzending. Het pakket moet binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen door ons ontvangen zijn.

Indien de retourzending wegens niet voldoen aan de eisen wordt geweigerd, zal de klant de verzendkosten moeten betalen om de schoen te bemachtigen.

Indien u een bestelling wilt annuleren;

Als het product al is verzonden, dan moet het pakketje afgeleverd zijn bij de klant en zal de klant (op eigen kosten) moeten retourneren. Zodra het pakketje weer bij Excellent Sneakers is, krijgt de klant per direct het geld teruggestort op zijn of haar rekening.

EN:

You have the right to return/ exchange (subject to inventory), within 14 days of receiving the goods from the initial order.
Returns/ Changes are accepted, except for:

 • Returns regarding damaged shoe boxes will be voided.
 • Returns regarding replacement boxes will be voided.
 • Returns regarding Special Release Items will be voided, like Pre-orders etc. All sales are final.

The Customer holds the right to return or change when the following requirements are met:

 1. The customer holds the right to open the package and check the contents. All products must be returned in original and unused state. When trace of usage is visible, returns will be voided.
 2. The product must be in Original and brand-new state including tags, box, and extra’s if applicable.

If you wish to make a return/exchange, please follow these steps:

 Check whether you have the right to return.

 1. Email us at support@excellentsneakers.com and do a return request, please provide us with your order number.
 2. Send the package double-boxed & well packed via registered mail. Excellent Sneakers is not responsible for any loss, nor damaging during the shipment.
 3. The package must be received by us within 14 days of receiving the goods. Please check with your local shipping company for the duration of shipping.  
 4. Keep the tracking receipt.
 5. If your return has been received, your request will be processed within 7 working days. If you do not hear from us after 7 working days, please contact us.

   We do not refund shipping costs.